تبلیغات


مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت - بویلر واتر تیوب (Water tube Boiler)


امروز :
مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 17 تیر 1391
نام تجهیز : جوش آور واتر تیوب (Water tube Boiler)

جوش آورهای Water tube نیز از دیگ بخار، كوره و مشعل تشكیل شده اند لكن از دیگ بخار (Steam Drum) آن لوله های زیادی منشعب شده و به دیگ ته نشین كننده (Mud Drum) وصل می شود وضع انشعاب لوله ها و قرارگرفتن آنها در كوره به نحوی است كه:

  • لوله هایی كه دورتر از آتش كوره قرار دارند آب را از دیگ بخار به دیگ ته نشین كننده می برند، این لوله ها را پایین بر (Downcomer) می گویند.
  • لوله هایی كه در مجاورت شعله آتش قرار دارند مخلوط آب و بخار آب را به دیگ بخار می برند این لوله ها را بالا بر (Riser) می نامند.

بر حسب شرایط مختلف جوش آورهای واترتیوب را با یك، دو یا بدون دیگ ته نشین كننده می سازند . سیستم گردش آب در جوش آورهای واتر تیوب می تواند به صورت های زیر باشد:

  • سیستم گردش طبیعی آب (Natural Circulation) : می دانیم سیال با جرم كمتر همواره بالای سیال با جرم حجمی بیشتر قرار می گیرد، این پدیده مبنایی در طراحی سیستم گردش آب جوش آورها است. بر این مبنا اغلب لوله های انتقال آب و بخار، عمود بر سطح افق نصب می شوند و معمولا یك مخزن جداكننده آب و بخار در بالای جوش آور قرار داده می شود. آب توسط لوله های پایین بر به پایین جوش آور منتقل و توسط لوله هایی به نام هدر (Header) در لوله های اصلی توزیع می شود. همزمان آب،گرم شده، جرم حجمی آن كمتر شده و به بالا هدایت می شود. بنابراین سرعت لازم در جریان آب بر اساس وزن ستون آب (موجود در لوله های پایین بر ) و تفاوت جرم حجمی در لوله های اصلی حاصل می گردد.
  • گردش اجباری كنترل شده (Controlled Forced Circulation): در سیستم هایی كه اثر وزن آب در لوله های پایین بر نتواند به تنهایی ایجاد جریان لازم را نماید از یك پمپ كمكی هنگام راه اندازی استفاده می شود.
  • سیستم گردش اجباری (Forced Circulation): در این سیستم علاوه بر استفاده از اصول گردش طبیعی آب برای به دست آوردن دبی های جرمی بالاتر از پمپ استفاده می كنند.

ساخت وجوه كوره وكانال های در معرض شعله و دود از جنس نسوز وبا ورقه فلزی، حجم كانال وكوره را زیاد كرده و سطح تبادل حرارتی را كم كرده و نیز خوردگی در آن زیاد است، با توجه به این مسایل، محل های در تماس با شعله و دود را از لوله هایی كه آب در آنها جریان دارد می سازند. جریان آب از بالا رفتن دمای فلز و جداره لوله ها جلوگیری می كند. در نتیجه از خوردگی سریع آنها جلوگیری می كند.

شكل 4 - نمونه یك جوش آور واتر تیوب

بر اساس شكل لوله ها و دیواره ها می توان این جوش آورها را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

  1. جوش آورهای با لوله های مستقیم (Straight Tube Boilers): در این سیستم تنها از یك دسته لوله های مستقیم برای گرم كردن آب استفاده می شود كه یك صفحه تغذیه كننده را به یك صفحه جمع كننده وصل می كنند. صفحات تغذیه كننده و جمع كننده توسط لوله هایی به مخزن جداكننده آب و بخار متصل می شوند.
  2. جوش آورهای با لوله های خمیده (Bent Tube Boilers): در این سیستم با دادن خم هایی به لوله ها و قراردادن آنها به نحو مناسب شكل اتاق احتراق و قسمتی از كانال دود را ایجاد می كنند، همچنین در مسیر عبور گازهای داغ و دود دسته هایی از لوله های خم شده كه به صورت كویل در آمده اند قرار داده می شوند . این سیستم در بیشتر جوش آورها مورد استفاده واقع می شود. استقرار لوله ها در جداره باعث افزایش سطح تبادل حرارتی می شود.

شكل 5 - دیواره جوش آور ،لوله های در معرض شعله

مزایا و معایب جوش آورهای واترتیوب:

جوش آورهای واترتیوب از لحاظ ایمنی مطمئن تر هستند . زیرا آب در واحد كوچكتری یعنی در لوله ها است. كلیه قسمت های یك جوش آور واترتیوب جهت تمیزكاری، بازرسی و تعمیرات قابل دسترس است . جوش آورهای واترتیوب به دلیل بزرگی سطح تبادل حرارتی و طولانی بودن مسیر عبور گاز و سرعت چرخش آب سریعتر بخار تولید می كنند، به همین دلیل آنها را می توان تحت بار بسیار بیشتری نسبت به سایرین قرار داد . این جوش آورها با تغییرات ناگهانی وكم و زیاد شدن های بخار سریعتر هماهنگ می شوند. با وجود مزایای ذكر شده این جوش آورها نسبتاً گران هستند لذا در طرحهای كوچك معمولاً از جوش آورهای فایر تیوب استفاده می شود.
برچسب ها: بویلر واتر تیوب، واتر تیوب، boiler water tube،
ارسال توسط محمد اسکندری
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

ابزار وبمستر

عکس

دانلود

قالب وبلاگ