مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت - فرمت نگارش مقاله


امروز :
مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت

فرمت نگارش مقالات

عهده دار مکاتبات می تواند از اعضای هیأت علمی و یا شاغل در سایر مؤسسات باشد.

مقالات با نرم افزار word xp 2003 روی كاغذA4  به صورت تك ستونی و تك رویه تایپ شود. برای بخش فارسی مقالات از قلم نازنین 14 و متن لاتین آن از قلم 12 Times New Roman استفاده شود. جداول , نمودارها و شكلها داخل متن و به صورت فارسی باشد . در صورت استفاده از نرم افزار حتماً باید مرجع آن مشخص شود .

كلمات انگلیسی داخل متن  به صورت Foot note  آورده شود.

صفحه آرایی: حاشیه بالای صفحه اول 5 سانتیمتر و در صفحات دیگر 5/2 سانتیمتر باشد . فاصله خطوط به صورت single  و متن از سمت راست و چپ justify تنظیم شود.

بخش های هر مقاله به ترتیب زیر است:

عنوان مقاله : كوتاه و معرف محتوی مقاله باشد و از 15 كلمه تجاوز نكند. (zar 18  سیاه)

اسم یا اسامی و عناوین علمی نویسندگان : عهده دار مكاتبات با علامت*  مشخص گردد.( قلم نازنین 12 سیاه )

آدرس نویسندگان: نازنین 11 نازك و در زیر آن پیام نگار(آدرس الكترونیكی) عهده دار مكاتبات   

ترتیب نوشتن آدرس فارسی به ترتیب: نام شهر،نام دانشگاه یا مركز پژوهشی، نام دانشكده یا آزمایشگاه مربوطه

ترتیب نوشتن آدرس انگلیسی به ترتیب: نام دانشكده یا آزمایشگاه مربوطه، نام دانشگاه یا مركز پژوهشی، نام شهر، نام كشور

4-چكیده : متن چكیده در حداكثر 150 كلمه ، به صورت تك ستونی و حاوی نكات اصلی و نتایج مقاله باشد. (نازنین 12 ضخیم).

كلمات كلیدی: حداكثر 10 كلمه ( نازنین 14سیاه )

v     قسمتهای 1 تا 5 به انگلیسی در انتهای مقاله حتماً آورده شود.

متن اصلی: با مقدمه آغاز وبا نتیجه گیری پایان می یابد. بسته به نوع مقاله دارای بخش های نظری، شرح دستگاه، روش آزمایش، روش حل، یا محاسبه و نتایج است كه به صورت تك ستونی با قلم نازنین 14 نازك و 12 Times New Roman  نازك و فواصل بین خطوط به صورت single  نگارش می شود. تیترهای متن مقاله با قلم نازنین 18سیاه می باشد. جدول ها وشكل ها به ترتیب،  شماره گذاری و عناوین جدول  ها در بالای هر جدول و عناوین شكل ها در زیر هر شكل آورده شود جدول ها و شكلها gray scale ارائه شوند و برای تمایز در شكلها به جای رنگهای گوناگون از اشكال گوناگون استفاده شود.كلمات انگلیسی داخل متن شامل نام مواد، اسامی دانشمندان ،عناوین محورهای افقی و عمودی در نمودارها و ...به جز حروف اختصاری انگلیسی و واحدها با معادل فارسی جایگزین و در صورت لزوم در پاورقی معادل انگلیسی ذكر شود.­

بحث و نتیجه گیری

تشكر وقدردانی: در صورت نیاز

v     تمام قسمتهای مقاله از مقدمه تا تشكر و قدردانی شماره گذاری شود.

9- مراجع : منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل كروشه[  ]  مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره ای كه در متن مشخص شده است و به ترتیب نام نویسنده یا نویسندگان،نام اثر(داخل علامت گیومه" ")، نام مجله و یا عنوان كتاب  ، شماره مجله یا نوبت نشر، شماره صفحات و تاریخ نشر با مراعات استانداردهای رایج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.                                                                                                                                      با تشكر

 

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

ابزار وبمستر

عکس

دانلود

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic